Åsa Egnér startade 2014 Kreativitetsbanken. Åsa är teaterregissör, teolog och präst i Svenska Kyrkan, ledamot i Etikprövningsnämnden i Lund. Välkommen till denna sida.

Kreativitetsbanken vill skapa kreativa möten och samtal om livets innersida, vad det innebär att vara människa. Kreativitetsbanken vill delta i samhällsdebatten och medverka för att transformera samhället i positiv riktning.
Kreativitetsbanken vill utveckla gestaltning, liturgi, dramaturgi i det rituella språket både på kulturella plattformar och i kyrkliga sammanhang. Kreativitetsbanken vill vara kontextuell och hitta språk och gestaltning som tilltalar och berör i vårt tid.

Kreativitetsbanken grundare Åsa Egnér är teaterregissör och utbildad i Performance Art med 15 års professionell teatererfarenhet som skådespelare och teaterregissör.
Åsa är även teolog med inriktning religionsdialog och etik.
Åsa är präst i Svenska Kyrkan och sitter sedan 10 år i Etikprövningsnämnden i Lund.

Åsa Egnér har under många år även arbetat som projektledare för kyrka och akademi och gjort kreativa uppdrag.

Sedan starten av Kreativitetsbanken november 2014 har Kreativitetsbanken/Åsa Egnér haft följande kreativa uppdrag:

Virtual Reality:
Anslag från Kulturbryggan och Boost Hbg att utveckla Oculus transformer-ett VR projekt om empati.
Antagen till BoostHbg:s utvecklingsprojekt ”Från snack till hack” för att utveckla projekt i Oculus rift.
Projektledare och spelutvecklare för VR-projektet ”It could have been me”
Spelutvecklare i Oculus Rift i projektet Oculus Transformer.
Deltagit på Nordic game i panelen ”Change through story” samt föreläst om VR på Nordic Panorama 2015.

Workshops:
Workshops i Vitual Reality på Stenkrossen i Lund.
Workshops i röst och talvård och presentationsteknik både individuellt och i grupp.
Workshop för Lunds stift i dopets dramaturgi.
Workshops barn och kyrka.
Workshops i etik och empati med högstadieelever.

Teater:
Mentor för uppsättningen av Shakespears Stormen på Kristianstads Teater.
Julspel och påskspel till församlingar. Bland annat ett interaktivt påskspel i kyrkan för mellanstadiet.

Konst
Deltagit med VR-projekt på konstbiennalen på Stenkrossen i Lund.
Berättarinstallation i Södra Åsums kyrka.

Kyrka
Konfirmandpräst för Elittenniskonfirmander 2015.
Konfirmander Sjöbo 2014-2015