Kreativitetsbanken skapar installationer i kyrkorum

allhelgonakyrkan i stockholm

Installationer i kyrkorum görs med församlingens medlemmar som får i uppdrag att berätta eller skriva om
egna personliga berättelser. Teman hittills har varit ”från mörker till ljus” och ”genom liv till död”. Berättelserna redigeras av installatören och görs anonyma. Syftet är att få församlingens nutida berättelser att höras i kyrkorummet och samspela med evangeliernas berättelser.

Installationen ska smälta in i kyrkorummen och görs därför omväxlande i sten, trä, glas såsom det passar i det aktuella kyrkorummet.

Installationerna har varit mycket uppskattade och stärkt församlingsbornas medverkan och synbarhet. Någon beskrev det som att ”-det som sitter i väggarna blir synliggjort”.

Norra Nöbbelövs kyrka

Sjöbo församling


Publikation KRISS skriftserien_nr_2