Kyrkliga uppdrag 2012-2016

präst i fest,bilder på inledningsmässan,
HIndra dem inte 2

2012 – 2016
scenproducent för fem timmars långt scenevent ”Together in Hope” med bl.annat Påve Fransiscus.

Lunds stift koordinator för de stora eventen på ”Världens fest” i Malmö öppningsmässa, avslutningsmässa samt event i Pildammsparken.
Skrivit och regisserat två pjäser till Oxie församlings frivilligfest, ”orgelns historia” och ”På spåret”
Awesome- mässa i Norra Nöbbelöv – producerat en musikalisk mässa i samverkan med Norra Nöbbelövs församling
Barnkonsekvensanalys för Katarina församling Stockholm
Lunds stift, öppningsceremoni och pjäs för Lunds stifts dag ”Hindra dem inte”
Föreställning om barns berättelser i världen ”Från Oxie till Sydsudan”
Tv-gudstjänst i Johannes kyrka med papperslösas, hemlösas och aktivisters berättelser om egna livserfarenheter och kampen för ett samhälle med humana gränser.
Konfirmandpräst i Sjöbo
Berättarinstallation i Södra Åsums kyrka.
Skrivit och regisserat julspel och påskspel till Sjöbo församling bland annat ett interaktivt påskspel i kyrkan för mellanstadiet.
Workshops i röst och talvård och presentationsteknik för kyrkvärdar och personal.
Workshop för Lunds stift i dopets dramaturgi.
Konfirmandpräst Elittenniskonfirmander 2015
Präst för vigslar, dop och högmässor.