projektledare och koordinator för stora event

Åsa Egnér har vid ett flertal tillfällen varit koordinator och regissör för stora akademiska och kyrkliga event såsom Missionsseminarier (Lunds Universitet)Allhelgonakyrkans 10-års jubileum(Katarina församling), ”Världens fest” i Malmö(Lunds stift), Tv-gudstjänst i Johanneskyrkan 2014(Malmö Pastorat). Kreativitetsbanken tar gärna uppdrag för event och tillhandahåller då tjänster inom projektledning, koordinering samt konstnärliga uppdrag.