Skåne Goes VR

För workshop eller köp av VR-upplevelse kontakta asaegner@kreativitetsbanken.nu

itcouldhavebeenme_04Projekt:Skåne goes Virtual Reality är ett projekt i två delar: En workshop och en berättarinstallationsom visas i ett VR-vernissage. Båda sker med den senaste innovativa datatekniken; Virtual Reality där du själv går in i dataspelsupplevelsen och med hjälp av 3D-glasögon upplever en 3-dimensionell värld runtomkring dig.

VR är nu, enligt många, på samma utforskande nivå som filmen var i början av 1900-talet och många förutspår att denna teknik radikalt kommer att påverka framtiden både inom konst, spel, datoranvändning, terapi, nyheter, traumabearbetning mm.

alice in VR 1Målgrupp för projektet är ungdomar från Skåne. Projektet är tänkt att bli ett integrationsprojekt mellan ungdomar. Projektet vill få ungdomar att interagera med varandra och inspireras av en attraktiv nyskapande dataspelsteknik.

Syftet med projektet är att gynna berättande och interaktivitet samt att ge ungdomar inblick i denna nya teknik för egen inspiration och eget skapande. Syftet är även att skapa en berättarinstallation i VR som ökar empati och komplexitet i synen på andra människor och som främjar integration och minska stereotypa fördomar genom att ungdomarnas egna korta livsberättelser delas i VR. Livsberättelser kan ses som ”den långsamma verkligheten bakom tidningsrubrikerna”. Ett motgift mot de enkla och stereotypa bilder av människor som blir allt vanligare i samhällsdebatten. Och ett motgift mot en spelvärld som mycket domineras av våld och krigsspel.

Återvinning

Att skapa i VR är kostnadskrävande. Tanken är att återanvända uppbyggda spelmiljöer från krerativitetsbanken VR-upplevels ”It could have been me” och VR-rummets upplevelse ”Alice goes VR” i ett pedagogiskt interaktivt projekt för ungdomar. Tanken är även att återanvända den teknik Kreativitetsbanken inhandlat och genom dessa resurser utveckla metoder för interaktivitet. Projektet gynnas då ekonomiskt av att modellering, programmering, kan återanvändas samt att projektdeltagarnas egna tekniska resurser såsom 3D-scanners, 360 graders kamera speldatorer med grafikkort med hög prestanda, OR-glasögon mm. kan användas.

Hösten 2017 kommer workshops att genomföras i Hörby, dalby, Sjöbo. Skapande -skola paket erbjuds i Lund.

Projektet har fått utvecklingsbidrag av region Skåne för att skapa ett enkelt VR-program och utveckla tekniker för genomförande.

 

workshops och skapande skola

workshops och skapande skola