workshops i rituell gestaltning

Åsa Egnér har vid ett flertal tillfällen anlitats av stift och församlingar i Svenska Kyrkan för workshops till utbildningar och utbildningsdagar. Åsa Egnér har skapat en workshop utifrån en studie kring barnkonsekvensanalysen inom kyrkan för att skapa gudstjänster utifrån barns och ungdomars perspektiv. I våras höll Kreativitetsbanken en workshop för präster, musiker, diakoner och pedagoger i Lunds stift som utgick från dopets dramaturgi.