Författare: admin

Åsa Egnér är scenproducent för eventet ”Together in Hope”

Våren och hösten 2016 arbetade jag som scenproducent på ”Together in Hope” ett ekumeniskt event med medverkanden såsom Påve Fransiscus och Lutherska världsförbundets ordförande Munib Younan. Alla biljettintäkter gick till två barnhem i och utanför Syrien  och målet med de fem timmar långa eventet var att arbeta med teman såsom integration medmänsklighet och ekologisk hållbarhet.…

Kreativitetsbanken skapar installationer i kyrkorum

allhelgonakyrkan i stockholm Installationer i kyrkorum görs med församlingens medlemmar som får i uppdrag att berätta eller skriva om egna personliga berättelser. Teman hittills har varit ”från mörker till ljus” och ”genom liv till död”. Berättelserna redigeras av installatören och görs anonyma. Syftet är att få församlingens nutida berättelser att höras i kyrkorummet och samspela…

Åsa Egnér startade 2014 Kreativitetsbanken. Åsa är teaterregissör, teolog och präst i Svenska Kyrkan, ledamot i Etikprövningsnämnden i Lund. Välkommen till denna sida.

Kreativitetsbanken vill skapa kreativa möten och samtal om livets innersida, vad det innebär att vara människa. Kreativitetsbanken vill delta i samhällsdebatten och medverka för att transformera samhället i positiv riktning. Kreativitetsbanken vill utveckla gestaltning, liturgi, dramaturgi i det rituella språket både på kulturella plattformar och i kyrkliga sammanhang. Kreativitetsbanken vill vara kontextuell och hitta språk…

projektledare och koordinator för stora event

Åsa Egnér har vid ett flertal tillfällen varit koordinator och regissör för stora akademiska och kyrkliga event såsom Missionsseminarier (Lunds Universitet)Allhelgonakyrkans 10-års jubileum(Katarina församling), ”Världens fest” i Malmö(Lunds stift), Tv-gudstjänst i Johanneskyrkan 2014(Malmö Pastorat). Kreativitetsbanken tar gärna uppdrag för event och tillhandahåller då tjänster inom projektledning, koordinering samt konstnärliga uppdrag.

workshops i rituell gestaltning

Åsa Egnér har vid ett flertal tillfällen anlitats av stift och församlingar i Svenska Kyrkan för workshops till utbildningar och utbildningsdagar. Åsa Egnér har skapat en workshop utifrån en studie kring barnkonsekvensanalysen inom kyrkan för att skapa gudstjänster utifrån barns och ungdomars perspektiv. I våras höll Kreativitetsbanken en workshop för präster, musiker, diakoner och pedagoger…

workshops i röst och talvård presentationsteknik

Kreativitetsbanken/Åsa Egnér har sedan 2002 haft workshops i röst och talvård och presentationsteknik för företag och privatpersoner. Åsa arbetar med teaterns och talarens verktyg för att ge kunden redskap för att bli en god och avslappnad talare och bli medveten om röstklangens och kroppsspråkets betydelse. Efter att ha arbetat professionellt med teater som skådespelare och…

Kyrkospel pjäser manus och regi

Kreativitetsbanken skriver specialbeställda kyrkospel och påsk och julspel för kyrkan samt andra spel utifrån behov. Åsa Egnér har bland annat skrivit ett spel om orgelns historia från 200 fKr och framtill idag som berättar om orgelns dramatiska väg in i våra kyrkor. Åsa har även regisserat och skrivit föreställningen ”På Spåret” i Oxie utifrån Oxies…

Kyrkliga uppdrag 2012-2016

,, 2012 – 2016 scenproducent för fem timmars långt scenevent ”Together in Hope” med bl.annat Påve Fransiscus. Lunds stift koordinator för de stora eventen på ”Världens fest” i Malmö öppningsmässa, avslutningsmässa samt event i Pildammsparken. Skrivit och regisserat två pjäser till Oxie församlings frivilligfest, ”orgelns historia” och ”På spåret” Awesome- mässa i Norra Nöbbelöv –…